Komiteler

Organizasyon Komitesi

Prof. Dr. Batu Can Yaman (Kongre Başkanı)
Prof. Dr. Esra Can
Prof. Dr. Şebnem Türkün
Prof. Dr. Nimet Ünlü
Prof. Dr. Hande Şar Sancaklı

Konuşmacılar

Prof. Dr. Junji Tagami
Prof. Dr. Oya Bala
Prof. Dr. Hülya Erten Can
Prof. Dr. Funda Yanikoglu
Prof. Dr. Neslihan Arhun
Prof. Dr. Esra Ergin
Prof. Dr. Özden Özel Bektaş

Bilimsel Komite

Prof. Dr. Nuray Attar (Başkan)
Prof. Dr. Haktan Yurdagüven
Prof. Dr. Nazmiye Dönmez
Prof. Dr. Safa Tuncer
Doç. Dr. Mağrur Kazak
Doç. Dr. Derya Sürmelioğlu
Doç. Dr. Elif Pınar Bakır

Sosyal Komite

Doç. Dr. Emine Gülşah Göktolga
Doç. Dr. Hakan Yasin Gönder
Dr. Öğr. Üy. Hatice Tepe
Dr. Ôğr. Üy. Ôzge Çeliksöz